Neptuni head

Neptunibruden för år 2020 Johanna Hedström från Göteborg kommer att utnämnas så snart tillfälle ges möjlighet.

Publicerad 2020-08-11 14:25
Presentationen av Neptunibruden brukar normalt ske vid Neptuni Ordens Vinterhögtidsdag i mars månad varje år. Rådande pandemi har ändrat om i planeringen men en mer högtidlig presentation kommer att ske i snar framtid.

Johanna Hedström har det här året, av förklarliga skäl, varit fullt sysselsatt då hon arbetar som läkare.
(vi ger en eloge till henne och hennes kollegor för det krävande arbete som coronaviruset inneburit och alltjämt innebär)
.
Men hon har också glädjande nog ingått äktenskap den 8 augusti med Johan Knös. Bröllopet stod på Tjörn i Göteborgs norra skärgård.

Neptuni Orden ser fram emot att inom kort få träffa Johanna
och då hylla henne som den 114:e Neptunibruden.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub