Neptuni head

Om Neptunibrud

Vinterhögtidsdag hålls i mars varje år till minne av Ordens instiftande. Då utdelar Orden en penninggåva såsom brudgåva till den blivande bruden. Berättigad att bli Neptunibrud är "en i studier, yrkesutövning eller i övrigt framgångsrik kvinna i åldern 18-35 år, med ett medmänskligt engagemang, som står i begrepp att gifta sig och vars förälder tjänat i svenska marinen".

Som vägledning för att vara kvalificerande förälder gäller nedanstående kriterier.

  • Alla officerare i marinen som har eller har haft rätt att tjänstgöra ombord.
  • Alla som gjort sin värnplikt eller frivillig grundutbildning (GU) i flottan.
  • Alla kontraktsanställda sjömän och soldater i marinen med minst fyra års tjänstgöring och med rätt att tjänstgöra ombord.

Neptunibruden har rätt att bära Neptuni Ordens brudkrona vid sin vigsel.

Känner Du någon blivande brud som stämmer in på beskrivningen så kan hon få en ansökningsblankett från kansliet.

Ansökan för 2021 års Neptunibrud skall vara Neptuni Ordens kansli tillhanda per ordinarie post senast den 7 januari 2021 eller erhålles från nedanstående adress: Neptuni Orden Skeppsbron 10 111 30 Stockholm

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub