Neptuni head

Premium från GAC

Neptuni Orden delar från 2016 årligen ut ett premium till bäste kamrat vid avgångsklasserna för sjökaptener och sjöingenjörer vid Chalmers i Göteborg respektive Linnéuniversitetet i Kalmar. Detta premium har sitt ursprung i en gåva från GAC (Gulf Agency Company Ltd ) till Neptuni Orden under 2014. Respektive läroanstalt administrerar uttagningen av bäste kamrat.

Historiken bakom GAC och Neptuni Orden

Konsul Bengt Lindwall (1921-1989) 1955 grundade han tillsammans med kuwaitiska partner embryot till Gulf Agency-gruppen. GAC (Gulf Agency Company) En av världens största fartygsagenter med omfattande verksamhet i Mellan Östern, Afrikas västkust och i Fjärran Östern inom shipping, logistik och övrig marinrelaterad service.

För att hedra minnet av förre Ordensbrodern Bengt Lindwall, donerade GAC en större gåva 2014 till Neptuni Orden att användas för stipendier till ungdomar som utbildar sig till sjöbefäl. Bengt Lindwall var reservofficer i flottan 1943. Långresa med kryssaren Fylgia samma år. Vid faderns bortgång 1944 övertog han ledningen av familjeföretaget Nyman & Schultz fram till 1966. Verksam inom Samfundet Sverige-Finland, Fadderrörelsen, Finlands krigsinvalider samt föreningen Svensk-Finlands vänner. Riddare av Wasaorden 1961, finsk konsul 1962 och kommendör av Finlands Lejons Orden 1970. Antogs i Neptuni Orden 1946 och befordrades till 7:e graden 1962.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub