Neptuni head

Neptuni Orden har som sin uppgift att genom understöd hjälpa sjömän och efterlevande samt att utöva hjälpverksamhet bland sina medlemmar. Avkastningen av donationer, testamentariska förordnanden och gåvor, är basen för Neptunihjälpen, som delar årligen ut ungefär en miljon kronor i form av understöd, bidrag och stipendier.

Neptunibrud 2022 utsedd

19 mar, 2022
Sm square neptunibrud 2022a
Johanna Branje utsågs till Ordens 116:e Neptunibrud den 19 mars 2022

Belöningar för bragd till sjöss

24 mar, 2022
Under 2020 och 2021 delade styrelsen för Domingo Swerinis Stiftelse ut belöningar för bragd till sjöss. Till höger följer ett sammandrag i pdf-format. Läs mer
Här visas nyheter.

Vill Du stödja Neptuni Ordens hjälpverksamhet med bidrag eller hedra minnet av en avliden Neptuni Broder med en minnesgåva är bankgirot 5435-6449.

Glöm ej att skriva avsändare och för vem minnesgåvan gäller så skickar vi minnesblad till begravningsbyrån.

Md md frontfasad
Neptuni Orden har sina lokaler i Scharpska Huset, idag Sjöfartshuset, på Skeppsbron 10 i Stockholm.
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub