Neptuni head

Neptuni Orden har som sin uppgift att genom understöd hjälpa sjömän och efterlevande samt att utöva hjälpverksamhet bland sina medlemmar. Avkastningen av donationer, testamentariska förordnanden och gåvor, är basen för Neptunihjälpen, som delar årligen ut ungefär en miljon kronor i form av understöd, bidrag och stipendier.

2024 års Neptunibrud

15 maj, 2024
Sm square neptunibrud24
Neptuni Ordens Styrande Kapitel har beslutat att utse Emelie Persson till Ordens 118:e Neptunibrud. Emelie är 32 år gammal och bosatt i Haninge, söder om Stockholm. Hennes far, Conny Persson, har tjänstgjort som yrkesofficer vid Berga/Rindö under åren 2002 – 2016. Läs mer

Neptunibrud 2022 utsedd

19 mar, 2022
Sm square neptunibrud 2022a
Johanna Branje utsågs till Ordens 116:e Neptunibrud den 19 mars 2022
Här visas nyheter.

Vill Du stödja Neptuni Ordens hjälpverksamhet med bidrag eller hedra minnet av en avliden Neptuni Broder med en minnesgåva är bankgirot 5435-6449.

Glöm ej att skriva avsändare och för vem minnesgåvan gäller så skickar vi minnesblad till begravningsbyrån.

Md md frontfasad
Neptuni Orden har sina lokaler i Scharpska Huset, idag Sjöfartshuset, på Skeppsbron 10 i Stockholm.
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub