Neptuni head

Neptuni Orden har som sin uppgift att genom understöd hjälpa sjömän och efterlevande samt att utöva hjälpverksamhet bland sina medlemmar. Avkastningen av donationer, testamentariska förordnanden och gåvor, är basen för Neptunihjälpen, som delar årligen ut ungefär en miljon kronor i form av understöd, bidrag och stipendier.

Neptunibrud 2023

Johanna Andersson, 23 år, utsågs till Ordens 117:e Neptunibrud. Hon är bosatt i Karlskrona och är idag kadett vid Sjöstridsskolan och tjänstgör under våren 2023 ombord på HMS Falken. Under Neptuni Ordens Vinterhögtidsdag (25 mars) tjänstgjorde Johanna ombord på fartyget som då befann sig utomlands vilket gjorde att Johanna ej kunde infinna sig för att mottaga Neptunibrödernas hyllning som mottagare av Brudgåvan 2023.

Johanna och hennes fästman Linus Henning ingick äktenskap under hösten 2023. Johanna kommer att erhålla sin hyllning vid ett senare tillfälle.

Vill Du stödja Neptuni Ordens hjälpverksamhet med bidrag eller hedra minnet av en avliden Neptuni Broder med en minnesgåva är bankgirot 5435-6449.

Glöm ej att skriva avsändare och för vem minnesgåvan gäller så skickar vi minnesblad till begravningsbyrån.

Md md frontfasad
Neptuni Orden har sina lokaler i Scharpska Huset, idag Sjöfartshuset, på Skeppsbron 10 i Stockholm.
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub