Neptuni head

Neptuni Orden har som sin uppgift att genom understöd hjälpa sjömän och efterlevande samt att utöva hjälpverksamhet bland sina medlemmar. Avkastningen av donationer, testamentariska förordnanden och gåvor, är basen för Neptunihjälpen, som delar årligen ut ungefär en miljon kronor i form av understöd, bidrag och stipendier.

Neptunibrud 2021 utsedd

22 apr, 2021
Sm square nobrud2021
Amelia Hjortenhammar utsågs den 21 april till Neptunibrud för 2021

Belöningar för bragd till sjöss

7 feb, 2020
Torsdagen den 16 januari 2020, på Sjöfartshuset, delade styrelsen för Domingo Swerinis Stiftelse ut belöningar för bragd till sjöss. Läs mer
Här visas nyheter.
Md md frontfasad
Neptuni Orden har sina lokaler i Scharpska Huset, idag Sjöfartshuset, på Skeppsbron 10 i Stockholm.
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub