Neptuni head

2024 års Neptunibrud

Publicerad 2024-05-15 18:53
Neptunibrud24
Emelie Persson tillsammans med Neptuni Ordens Styrande chef Göran P Sjödin vid Ordens Vinterhögtidsdag den 23 mars 2024.
Neptuni Ordens Styrande Kapitel har beslutat att utse Emelie Persson till Ordens 118:e Neptunibrud. Johanna är 32 år gammal och bosatt i Haninge, söder om Stockholm. Hennes far, Conny Persson, har tjänstgjort som yrkesofficer vid Berga/Rindö under åren 2002 – 2016.

Emelie föddes och växte upp i Roslagens huvudstad Norrtälje. Hon har alltid varit aktiv och sökt nya utmaningar och erfarenheter inom såväl sportens värld som inom studielivet. Emelie anser själv att den kanske största utmaningen hittills ändå var när hon påbörjade sina studier med den grundläggande militärutbildningen inom Amf1. Där arbetade Emelie sedan fram till dess att hon påbörjade officersprogrammet hösten 2020.

Ett år innan officersprogrammet påbörjades var Emelie med om dramatisk händelse. I början av mars 2019 tjänstgjorde Emelie som båtchef på en stridsbåt under en övning i Stockholms skärgård. En annan stridsbåt körde med stor kraft in i en kaj varvid sju soldater, inklusive det truppförande befälet, skadades. Emelie agerade omedelbart och tog det ansvar som situationen krävde av henne som befälhavare i stridsbåten. För detta rådiga ingripande tilldelades Emelie Kungliga Örlogsmannasällskapets medalj i silver. Emelies insats vid olycksplatsen uppmärksammades också av Domingo Swerinis Stiftelse som tilldelade henne en belöning för denna bragd till sjöss "där hon visat god initiativförmåga och gott ledarskap".

Emelie träffade sin fästman, Joakim Videll, på Amf1, när de bägge arbetade som stridsbåtschefer. Både Emelies och Joakims fäder har uppenbarligen påverkat sina barns yrkesval med tanke på att de bägge har en lång tjänstgöringstid bakom sig inom marinen.

Under sensommaren 2024 ska Emelie och Joakim ingå äktenskap och Emelie har då möjlighet att bära Neptuni Ordens Brudkrona.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub