Neptuni head

Särskilt studiepremium

Neptuni Orden delar årligen ut ett premium till bäste elev i ämnet sjömanskap i samband med examen av Specialistofficerare vid Sjöstridsskolan i Karlskrona. Sjöstridsskolan administrerar uttagningen av bäste elev.

Neptuni Ordens Premium 2019

I samband med specialistofficersexamen den 12 december i Amiralitetskyrkan, Karlskrona var det Ludvig Holst som blev Neptuni Ordens premiumtagare 2019 " för visat gott sjömanskap och god karaktär"!

Sergeant Holst är 23 år gammal och kommer från Sturkö. Efter examen tjänstgör han nu som vapentekniker vid 3.sjöstridsflottiljen och genomför för tillfället fortbildning i vid förbandet. Sergeant Holst kommer planerat att tjänstgöra ombord på korvett och där arbeta med vidmakthållande och
underhåll av fartygens sensorer och vapensystem.

Utdelningen gjordes av Neptunibroder chefen SSS, kommendör Jonas Källestedt.

Neptuni Ordens Premium 2018

I samband med Sjöstridsskolans specialistofficersexamen i Amiralitetskyrkan i Karlskrona den 13 december 2018 utdelades Neptuni-Ordens Premium 2018 för "visat gott sjömansskap och god karaktär" till Nils Losell 26 år.

Amiralitetskyrkan Ulrica Pia ( Sveriges största träkyrka ) var fullsatt.
Marinens musikkår spelade.
Marinchefen konteramiral Jens Nykvist ankom under tre appeller. Chefen för Sjöstridsskolan kommendör Magnus Jönsson hälsade välkomna.
I år var det hela 80 kadetter som blev 1:e sergeanter.

Så var det min tur att säga några ord. Jag informerade hur Orden bildades, om Hjälpkommittén och om Neptunibruden.

Jag ropade upp bäste man i sjömanskap på skonerterna, Nils Losell, som är ödmjuk, delaktig i sin utveckling och har bra arbetskapacitet.
Nils specialområde är yt- och luftstrid. Skeppsuret överlämnades.

// Henrik Lange

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub