Neptuni head

Allmänt studiestipendium

Sjömän under utbildning, samt studeranden vars fader har eller har haft sin yrkesutövning till sjöss, har möjlighet att söka ett studiestipendium från Neptuni Orden.

Stipendiet ges terminsvis som ett engångsbelopp. Tilldelning och belopp är behovsprövat.
Ansökan tillsammans med personbevis, studieintyg samt övriga bilagor skall vara Neptuni Ordens kansli tillhanda senast:
28 februari för vårterminen och
30 september för höstterminen

Ansökningsformuläret hittar du på länken nedan:

Ansökan om stipendium HT 2023

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub