Neptuni head

Allmänt studiestipendium

Sjömän under utbildning, samt studeranden vars fader har eller har haft sin yrkesutövning till sjöss, har möjlighet att söka ett studiestipendium från Neptuni Orden.

Stipendiet ges terminsvis som ett engångsbelopp. Tilldelning och belopp är behovsprövat.
Ansökan tillsammans med personbevis, studieintyg samt övriga bilagor skall vara Neptuni Ordens kansli tillhanda senast:
28 februari för vårterminen och
30 september för höstterminen

Viktig information gällande allmänt studiestipendium för höstterminen 2023.

Neptuni Orden ser just nu över de bestämmelser som reglerar utbetalningen
av stipendier till studerande. För tillfället är därför ansökningsmöjligheten för HT 2023 stängd.

I mitten av september anslås mer information på Ordens hemsida om resultatet av genomgången.Nyheter via RSS
Levererat av MyClub